Aviso de corte na subministración de auga para a conexión do novo tramo de Rede Xeral de Abastecemento de Auga instalada na Avda. Francisca Herrera entre as Rotondas das Pedreiras e A Pezoca

Desde as 10:00 do martes 30 de xunio de 2020, para poder enganchar o novo tramo de rede xeral en tubo fundición Ø200mm que se estivo executando por parte do Concello de Oleiros, vémonos obrigados a ter que interromper a subministración de auga potable ás vivendas da...