Studying in Germany – Ground of Strategies.

There are lots of methods to make you in financial terms assistance though examining. The most critical option is the us government backing “BAfoG”. Some universities implement or accept various costs. At German colleges and universities, there is little...

Aviso de corte na subministración de auga para a conexión do novo tramo de Rede Xeral de Abastecemento de Auga instalada na Avda. Francisca Herrera entre as Rotondas das Pedreiras e A Pezoca

Desde as 10:00 do martes 30 de xunio de 2020, para poder enganchar o novo tramo de rede xeral en tubo fundición Ø200mm que se estivo executando por parte do Concello de Oleiros, vémonos obrigados a ter que interromper a subministración de auga potable ás vivendas da...

O martes 21 de maio 2019, desde as 15:00 horas ata as 18:00 horas por mor dos traballos de mellora da rede que esta levando acabo estes días o Concello de Oleiros na Rúa de Miraflores (Oleiros) se vai a producir a falta de suministración de auga entre o nº4 e o nº8 dista rúa

Debido as obras de mellora na rede de abastecemento que esta levando acabo o Concello de Oleiros na parroquia de Oleiros, o martes 21/05/2019 entre as 15:00horas e as 18:00horas, veremonos obrigados a ter que interromper a subministración de abastecemento de auga as...